Primera fase


1985


El 1981 es porta a terme l'enderroc de la casa vella i comença la primera fase d'aquesta ampliació , consistent en l'estructura del nou edifici (antiga casa del fundador) i finalització de la última planta on s'hi incorporen 20 habitacions amb els corresponents serveis . En aquest sentit, queden units i comunicats els dos departaments de la tercera planta ; es a dir; la part que ja està en servei i l'ala nova, recentment construïda . (1985)..


1987


En una altra etapa es consolida definitivament la segona planta que s'habilita per a poder acollir més avis i la primera planta que és conceptua com a " planta de serveis " (menjador, office, sala polivalent, lavabos, biblioteca, infermeria i dependències administratives ). Així mateix queda instal·lat l'ascensor multi llitera en servei per a tot el edifici (1987).