Altres millores


1989


La darrera i definitiva fase la qual conclou el projecte que s'havia fixat el Patronat, te lloc el 1989, quan es construeix el nou vestíbul, sala de visites, capella, vestidors del personal, departament de perruqueria, Morgue , magatzem soterrani i la instal·lació d'una gran cambra frigorífica amb una capacitat de 3750 Kg..
És important fer constar que, en aquest període, s'han adequat les dependències de la casa antiga, dotant les mateixes de tots els serveis i comoditats ..