Assistència Mèdica


El servei mèdic està cobert per un metge assignat pel propi Cap de Piera , i complementat per una doctora que visita unes hores a la setmana , així com per les germanes infermeres del centre que es poden localitzar les 24 hores del dia.